fb1

t1

email

Proces sertifikacije

Nacionalni znak organski proizvod

Organska proizvodnja predstavlja specifičan sistem iz koga organski proizvodi vode poreklo.

Sertifikacija organske poljoprivrede je, primarno, sertifikacija metoda proizvodnje. Zato se "organski" kvalitet proizvoda ne potvrđuje njegovim testiranjem, što je slučaj za većinu proizvoda na tržištu. Kontrola samog proizvoda se ipak može primeniti, kada postoji potreba da se dokaže u nekim slučajevima da proizvod nije proizveden prema odgovarajućim standardima – na primer, detekcija ostataka određenih pesticida ili teških metala.

Uobičajeni proces sertifikacije organske proizvodnje sastoji se iz tri koraka, pri čemu su sertifikuju:

1. proizvođač, odnosno lice koje organizuje proizvodnju, polja i proizvodni kapaciteti koji se koriste u proizvodnji;

2. sistem proizvodnje, koji se sastoji od metoda organske proizvodnje i sistema prerade. On obuhvata i dokumentaciju i mere predostrožnosti koje se preduzimaju radi održavanja integriteta sistema proizvodnje;

3. proizvodi, koji su na kraju obeleženi određenim znakom (logo, simbol) sertifikacionog programa.

Sistem sertifikacije organske proizvodnje obično obuhvata sledeće elementa: propise (standarde), ugovore i pravne okvire, kontrolu, odobravanje serifikata, menadžment, obeležavanje proizvoda i informacije. Svi proizvođači unutar sertifikacionog sistema moraju biti vezani pisanim ugovorom sa jasnim uslovima, kao i posledicama, ukoliko dođe do njihovog kršenja. Sertifikaciju vrši telo, koje je pravno registrovano i ima svoj sertifikacioni znak.

Autor: Dr Snežana Oljača

Izvor: "Organska poljoprivredna proizvodnja"

Go to top