fb1

t1

email

Organski ProizvodiEdukacijaOrganska proizvodnjaSvrha uzimanja uzoraka zemljišta i njihov značaj

Svrha uzimanja uzoraka zemljišta i njihov značaj

uzorakZemljista1

Svaka gajena kultura ima različite potrebe za nutritivima. Dakle, postupkom uzimanja zemljišta i nakon laboratorijske analize dobija se trenutna slika stanja makro elemenata NPK, koji su neophodni u mineralnoj ishrani biljaka. Na osnovu dobijenih rezultata, daje se preporuka po osnovu proračuna potrebne količine nutritiva a koje su potrebne za narednu kulturu koja se zasniva.

uzorakZemljista2Najvažnije je pravilno i validno napraviti proračun odnosa makroelemenata kao njihove količine. Pored ovih parametara određuje se ukupan N, kalcijum-karbonat i njegova zastupljenost. Na osnovu svih ovih parametara i poznavanja tipa zemljišta odakle dolazi uzeta zemlja, možemo doneti zaključak da li će kultura koju hoćemo da sejemo ili sadimo, dati željene rezultate.

Dakle, svrha svega je da poljoprivrednici vide ekonomsku isplativost kroz uštedu korišćenja mineralnih đubriva, jer ne retko se njive đubre nasumice bez ikakvih znanja potreba gajenih kultura, a sa druge strane preporukom se skreće pažnja na meliorativne aktivnosti koje su ne merljivo važne na hemijske procese koje se odigravaju u zemljištu.

Pravilno unošenje mineralnih đubriva čija je količina i odnos hraniva u direktnoj proporciji sa prinosom koji naravno prati i očekivan kvalitet sa jedne strane, a sa druge kontrolu unošenja elemenata koja direktno zagađuje rečne i podzemne vodotokove, pijaću vodu, koja najveće štete nanose ljudskom zdravlju.

Autor: Darko Simić

Izvor: Zdrava Srbija

 

Go to top