fb1

t1

email

Organski ProizvodiEdukacijaOrganska proizvodnjaMere za očuvanje organske materije zemljišta

Mere za očuvanje organske materije zemljišta

mereZaOcuvanje1

Izgradnja stabilnog organskog kompleksa zemljišta predstavlja dugotrajan i složen pedogenetski proces, ali je njeno održavanje na određenom nivou, pogotovo pri redovnoj obradi, takođe veoma važno. U praksi se preporučuju neke od mera koje imaju prvenstveno za cilj da ne dođe do njenog smanjenja.

- Smanjenje obrade zemljišta
Obradom se povećava aeracija, koja ima za posledicu naglo povećanje mikrobne aktivnosti i ubrzano razlaganje organske materije. Obrada takođe doprinosi i većoj eroziji. Zatrvnjivanje špalirskih rastojanja i izostajanje obrade zemljišta uopšte, pospešuje proces humifikacije.

mereZaOcuvanje2- Smanjenje erozije
S obzirom da je najveća količina organske materije u površinskim slojevima zemljišta, ukoliko dođe do erozije, dolazi i do njenog smanjenja. U principu, očuvanje zemljišta i očuvanje organske materije su procesi koji su uzajamno povezani.

- Kontrola plodnosti zemljišta i đubrenje
Odgovarajuće đubrenje pospešuje porast biljaka, koje formiraju veću masu korenovog sistema. Ovako stvorena organska materija u ulozi rezidualnih ostataka, pospešuje formiranje ili održava određeni nivo organske materije zemljišta.

mereZaOcuvanje3- Gajenje određenih kultura

Izborom određenih kultura koje akumuliraju veliku količinu hraniva i stvaraju veliku biomasu, a koje se potom unose u zemljište kao zelenišno đubrivo obezbeđuje održavanje određenog nivoa organske materije u zemljištu.

 

 

 

Autor: Snježana Vujinović

Izvor: Zdrava Srbija

Go to top