fb1

t1

email

Organski ProizvodiZašto organskoDekontaminacijom preko sigurne hrane do fizičkog i psihičkog oporavka i nacionalnog spasa

Dekontaminacijom preko sigurne hrane do fizičkog i psihičkog oporavka i nacionalnog spasa

Dekontaminacijom 1

Svi mi koji se opredeljujemo da stanemo na put dekontaminacije, trebalo bi da imamo punu svest o tome da je kontaminacija hranom i “lekovima” već izvršena, da smo uveliko u nezdravlju iliti unezdravljeni i da je dekontaminacija proces, koji će trajati koliko god je potrebno.

Bitno je da smo započeli , a važno da budemo strpljivi i uporni.

Pored fiziološke, stajanje na put i ostajanje na putu uzdravljenja, odnosno dekontaminacije donosi i psihološku korist: doživljavaćete sebe kao čoveka kojim se ne može manipulisati, koji se suprotstavlja belosvetskim i domaćim moćnicima, koji su zarad svog beskrajnog ličnog zarađivanja, kao inače neadekvatnog načina da se osećaju moćnima i važnima, krenuli da žrtvuju i vas i vaše bližnje.

Primera radi, ako u narednom periodu budete bar dvaput nedeljno jeli i ukućanima (i deci) davali da jedu kačamak, odnosno proju od kukuruza “osmaka”, čije seme je nastalo pre sedam hiljada godina, već ste učinili korak iz -okupacije, vaš organizam će to primetiti.

Kada tome dodate (a sve su to samo prvi “koračići”) izbacivanje pašteta iz svog i dečjeg jelovnika, idete još dalje ka cilju uzdravljenja.

A ko ide, stići će.

Čineći pomenute stvari osećaćete se bolje i fizičkii i psihički. Lanac sigurne ishrane obuhvata proizvođače, dobavljače i korisnike sigurne hrane. U sigurnu hranu spadaju konvencionalna (pregmoovska) i tzv. organska hrana.
Do sigurne hrane se može dolaziti direktnom kupovinom od dobavljača i-ili metodom “moba za ušur”, što znači da zainteresovani mogu da rade na imanjima proizvođača, a da za uzvrat dobijaju određenu količinu namirnica.

Može i kombinovano, jer učešćem u mobi se, osim nabavke namirnica, vrši i odlična radna rekreacija i upoznavanje sa elementarnim stvarima oko uzgoja sigurne hrane, a i psihički doživljaj je odličan i jača vaše samopouzdanje.

Pored nabrojanog, planiraju se i svrsishodna turistička putovanja po Srbiji, u toku kojih će se zainteresovani i sigurno hraniti i moći da nabave sigurne namirnice po što pristupačnijoj ceni, jer što nas je više, to će i cena biti povoljnija.

Ova putovanja po Srbiji, pored prehrambene i rekreativne imaju i socijalno-integrativnu i kulturološku vrednost.

Lanac je tek započeo sa radom, ali će se širiti sve više.

Posebna važnost ove akcije i uključivanja u nju sastoji se u činjenici da se tako ozbiljno i temeljno priprema protivteža postojećoj prehrambenoj i farmaceutskoj okupaciji, koja će u relativno skoro vreme doživeti fijasko, jer će zbog svoje sve veće agresivnosti u nastupima izazvati pojavu sličnu onoj kada su se pojavile tzv. lude krave. Samo što će ovaj put žrtve biti ne (samo) krave, nego (i) ljudi.

Pomor krava je kosnuo samo njihove uzgajivače, pomor ljudi, a pogotovo kada bude očigledno zbog čega je nastao, doneće veliki preokret ne samo u prehrani i farmaciji, nego i u politici.

Dekontaminacija preko sigurne hrane je način da individualno izbegnete posledice -okupacije, koje su i neizbežne i opake, širenje lanca sigurne ishrane je, međutim, značajno ne samo za pojedince, nego i za društvo u celini.

Što se taj lanac više proširi, to ćemo biti spremniji da dočekamo vreme kada će se zbog fijaska -avanture naglo otvoriti pitanje: kako narod da se prehrani.

Mi ćemo imati odgovor, jer imamo ga već i sad.

 

Autor: D.A.Teodor

Izvor: Zdrava Srbija

Go to top