fb1

t1

email

Organski ProizvodiZašto organskoZdrastvena saznanja o organskoj hrani

Zdrastvena saznanja o organskoj hrani

Zdrastvena saznanja o organskoj hrani1Šta je "organska hrana"?

Uglavnom se pod organskom hranom misli na voće i povrće, ali ponekad ovaj izraz upotrebljavamo i za hranu životinjskog porekla (kada su životinje othranjene na zdrav i prirodan način). Misli se na specifičnu proizvodnju hrane, bez upotrebe pesticida i ostalih hemikalija. Namirnice dobijene na ovaj način bez sumnje su najzdravije, ali ih treba konzumirati što svežije, jer se bez veštačkih sredstava ne mogu dugo održati.

Organsku hranu ćete najlakše nabaviti na pijacama ili, ako imate sreće, kod rođaka na selu. Poželjno je razgovarati sa poljoprivrednikom o metodima koje koristi u proizvodnji, da biste bili sigurni šta kupujete.

Četiri su glavne grupe razloga za organsku poljoprivredu:

1. zdravstveni,
2. ekološki,
3. ekonomski i
4. politički.

Zdravstveni razlozi

Zdrastvena saznanja o organskoj hrani2Organska hrana ne sadrži aditive dopuštene u neorganskoj hrani kao što su hidrogenizirane masnoće, aspartam ili veštačke boje i ukusi. Ona takođe ne sadrži pesticide i herbicide – uzročnike brojnih oboljenja, kao ni GM jedinjenja. Po svom sastavu, organska hrana ima značajno više nivoe vitamina i minerala.

Istraživanja su pokazala da organska hrana sadrži, na primer, u proseku 63% više kalijuma, 73% više gvožđa i 125% kalcijuma nego proizvodi dobijeni konvencionalnom poljoprivredom, a udeo sadržaja suve materije u organskim proizvodima veći je i do 30%.

Da bi neko povrće bilo smatrano organskom hranom, ono mora biti odgajano uz poštovanje sledećih pravila:

• Ne smeju se koristiti pesticidi, herbicidi ni slična sredstva.

• Njiva na kojoj se uzgaja organska hrana mora biti najmanje tri protekle godine bez hemijskih sredstava.

• Ta njiva mora imati i jasne granice, da biljke na njoj ne bi dolazile u dodir sa hemikalijama sa susedne njive.

• Zabranjen je genetski inženjering - sve mora biti u skladu sa prirodom.

• Problemi sa štetočinama rešavaju se prirodnim putem - postavljanjem zamki i mamaca; korišćenjem životinjskih vrsta koje su prirodni neprijatelji konkretnih štetočina.

Kada je reč o organskoj hrani životinjskog porekla, pravila su sledeća: u ishrani životinja ne smeju se koristiti hormoni koji veštački pospešuju rast, ni bilo kakvi lekovi, kao ni ostala veštačka sredstva.

Može li organska hrana zaista povoljno uticati na zdravlje?

Zdrastvena saznanja o organskoj hrani3Postoje jasni naučni dokazi o pozitivnom uticaju organske hrane na zdravlje ljudi. Istraživanja u Nemačkoj su pokazala da organski proizvodi imaju znatno viši sadržaj oligo minerala i to posebno kalijuma i gvožđa, a takođe i viši nivo magnezijuma, fosfora i vitamina C. Do sličnih rezultata došlo se i u Americi, gde je utvrđeno da ovi proizvodi imaju 63 % više kalijuma, 73 % više gvožđa i 125 % više kalcijuma nego proizvodi dobijeni konvencionalnom poljoprivredom.

Prema podacima svetske zdravstvene organizacije (WHO), godišnje se evidentira od 1-5 miliona slučajeva trovanja pesticidima, a 20.000 se završi sa smrtnim ishodom. Na tržištu završe proizvodi animalnog porekla neproverenog kvaliteta, najčešći izvori alimentarnih toksiinfekcija. Hrana i voda koje ne odgovaraju osnovnim higijenskim uslovima, mogu postati uzroci zaraznih bolesti, pa čak dovesti do epidemija , a svedoci smo svakodnevih epidemija trovanja zaraženom vodom.

Najčešći uzročnici trovanja hranom su :

- Bakterije – salmonela, stafilokok, klostridija, ešerihija koli (najčešći)
- Paraziti
- Biljni otrovi
- Mikroorganizmi
- Hemijska jedinjenja

Zdrastvena saznanja o organskoj hrani4

Najčešća trovanja teškim metalima:

- Merkurijalizam – trovanje živom (organska jedinjenja žive dovode do oštećenja nervnog sistema). Živa dospeva u hranu- tretiranje fungicidima, semenski sadni materijal. Godišnje nekoliko hiljada tona živinih proizvoda dospeva u vodu, zemlju i vazduh. Trovanje živom izaziva: oštećenja nervnog sistema, mozga i oštećenja bubrega.

- Saturnizam – trovanje olovom
Izvor olova- izduvni gasovi, dimnjaci, namirnice, Kisele namirnice (+ glineno posuđe).
Simptomi: mučnina, gubitak apetita, grčevi u stomaku, dijareja.Akutno trovanje (ređe): glavobolje, vrtoglavice, konvulzije, koma, smrt
Koncentracija od 10 mikro g/dl krvi gornja granica iznad koje počinju da se javljaju značajni zdravstveni problemi (WHO i Svetski centar za kontrolu i prevenciju bolesti iz Atlante) .

- Trovanje arsenom
Poreklo iz sredstava za uništavanje glodara, korova, insekata i gljivica. Industrijska postrojenja

- Trovanje konzervansima

- Trovanje pesticidima

Brz način života donosi nove tekovine načina razmišljanja i delovanja , a broj gojaznih ljudi raste dramatično iz godine u godinu. Povećan je broj prodavnica brze hrane. Hrana se sprema u neadekvatnim uslovima I nizak je stepen sanitarnih uslova.

Šta možemo da učinimo?

- Poboljšati edukaciju stanovništva o ispravnosti hrane
- U škole uvesti zdravu, biološku hranu
- Organizovati javne skupove za širi auditorijum potrošača
- Subvencionisanje organske proizvodnje od strane države
- Podsticanje organskog metoda ekonomskim merama
Zdrastvena saznanja o organskoj hrani5
Ako se u velikoj meri hranite organskom hranom, to je najbolji način da nivo toksina koje unosite putem hrane u svoj organizam svedete na minimum. U uobičajenoj poljoprivrednoj proizvodnji previše je toksina u vidu pesticida i raznih metala, koji utiču povoljno na trajnost namirnice, ali svakako utiču nepovoljno na sveukupno zdravlje.

Autori: Prof Dr Florijan Vuk, Dr Dragana Košević

Izvor: Zdrava Srbija

 

Go to top