fb1

t1

email

Organski ProizvodiEdukacijaOrganska proizvodnjaSuzbijanje insekata u organskoj proizvodnji

Suzbijanje insekata u organskoj proizvodnji

Suzbijanje insekata u organskoj proizvodnji1

Biološku kontrolu odnosno zaštitu u organskoj proizvodnji čine mere koje se zasnivaju na preventivnom održavanju dobre kondicije i dobrog zdravstvenog stanja biljaka i to: agrotehničke i mere higijene, biološke, fizičke i hemijske mere.

Preventivne i agrotehničke mere su: izbor parcela, izbor otpornih sorti, sistem intenzivnog povrtarskog plodoreda sa odgovarajućom obradom zemljišta, đubrenjem i mešanim usevima, kvalitetan setveni i sadni materijal i optimalno vreme proizvodnje za datu vrstu i sortu. U okviru agrotehničkih mera (bez obzira na veličinu i tip) treba uspostaviti ekokoridore, ivičnjake, cvetne pojaseve i združene useve sa biljkama prijateljima (korisne, biobiljke), koje imaju jednu od zaštitnih funkcija za gajeno povrće. One mogu biti biljke mamci koji privlače štetočine (na primer dragoljub, bob i suncokret privlače lisne vaši).

Suzbijanje insekata u organskoj proizvodnji2U preventivu spada i podizanje ekokoridora ili barijera sa biljnim vrstama koje su stanište korisnih insekata (predatora). Zato treba gajiti na obodu parcele ili u ekokoridorima trake facelije, nevena, komorača, mirođije, heljde, dragoljuba ali i saditi žbunje na kojem borave korisne ptice.

Deo kontrole štetočina je i prisustvo korisnih insekata: Bubamara uništava lisne vaši, čime sprečava i pojavu virusnih oboljenja (uvenuće paprike, krastavca); Uholaž se noću hrani lisnim vašima; Osa potajnica (lebdeća muva) polaže jaja na lisne vaši (jedna osa može da uništi više od 1000 vaši); Gundelj i njegove larve hrane se štetnim larvama, gusenicama i insektima; Pauk uništava muve, komarce; Grinje pljačkaši se hrane crvenim paukom.

Suzbijanje insekata u organskoj proizvodnji3Za korisne insekte treba gajiti korisne biljke koje ih privlače: Ladolež i angelika privlače bubamaru; Hajdučka trava privlači ose, pčele i osu potajnicu, a tu su i kadifica, kosmos, mirođija, suncokret, komorač, heljda i dr. U biološkoj kontroli zdravlja povrća značajno mesto imaju i male životinje, na primer:

- Žabe, ježevi, slepi miš ali i ćurke, morke (uništavaju krompirovu zlaticu);

- Ptice, posebno senice i detlići, jedan par senica za ishranu svojih mladih dnevno sakupi 300-350 raznih gusenica;

- Rovca treba uništavati pomoću toplog stajnjaka;

- Ricinus ali i kadifica mirisom odbijaju krtice i slepo kuče.

Mere odbrane uključuju fizičko-mehaničke, biološke i hemijske mere.

Fizičko-mehaničke mere obuhvataju:

- skidanje i spaljivanje jaja i gusenica i zaraženih biljaka, na većem povrtnjaku koriste se mašine usisivači na primer za skupljanje krompirove zlatice;

Suzbijanje insekata u organskoj proizvodnji4- barijere ili prepreke se koriste za sprečavanje šteta od štetočina. Od prepreka je poznato korišćenje folija za malčovanje zemljišta i neposredno pokrivanje biljaka.

- prepreke od različitih suvih prašiva (pepeo, silicijum, dijatomejska zemlja) koja se posipaju oko biljaka povređuju insekte ili deluju kao odbijajuće sredstvo (repelentno). Pepeo i dijatomejska zemlja sprečavaju da kupusna muva položi jaja u zemlju. U biobašti kupus se može zaštititi od kupusne muve i malčom od ter-papira.

- klopke ili zamke koriste se za hvatanje insekata svodeći njihov broj na nizak nivo. Žuto-narandžaste klopke privlače mrkvinu muvu, žuto-bele privlače mušice i lisne vaši

Suzbijanje insekata u organskoj proizvodnji5- lepljive lovne klopke sa feromonima „zbunjuju" insekte, mužjaci gube orijentaciju i ne mogu da pronađu ženku za oplodnju.

- svetložute posude sa vodom (uz dodatak sapuna ili deterdženta) klopke su za lisne vaši.

- hranidbeni mamci koriste se da privuku puževe i puževe golaće. U plitku posudu stavlja se pivo, razmućen kvasac ili mekinje i plitko ukopaju u zemlju. Privučeni mirisom puževi se dave u klopci.

Autor: Gordana Jovanović

Izvor: Zdrava Srbija

 

Go to top