fb1

t1

email

Zašto čuvati svoje seme?

Zašto čuvati svoje seme1

Najvažniji razlog je taj da se biljke prilagođavaju vašoj specifičnoj mikroklimi. Komercijalno seme dolazi iz uzgoja biljaka u uniformnim uslovima, uz pomoć vaštačkih sredstava. Takve biljke mogu "zahtevati" da ih uzgajate na isti način. Biljke koje su izložene određenoj vrsti klimatskih uslova, mogu aktivirati gene koji će učiniti da seme tih biljaka takođe bude spremnije za slične uslove sledeće godine (epigenetika).

Opširnije: Zašto čuvati svoje seme?

Baštovanstvo bez hemije

Baštovanstvo bez hemije1

Biljke su glavna hrana najvećeg dela čovečanstva. Svaki čovek koji ima i najmanji komadić zemlje može sam bar nešto uzgojiti. Čak i na balkonu ili terasi možemo uzgajati uz ukrasne i poneku jestivu biljku, pa makar to bile samo začinske biljke kao: vlašac, peršun, bosiljak, majčina dušica i mnoge druge. Ali i poneki grm paradajza, paprike, mahuna, jagode "na sprat" i još mnogo toga možemo uzgajati i "bez zemlje". Ipak, mi ćemo se prvenstveno posvetiti uzgoju u vrtu i polju, ali ne bilo kakvom uzgoju, nego organskom uzgoju biljaka.

Opširnije: Baštovanstvo bez hemije

Bio vrtlarstvo i poljoprivreda – napravimo bašte kao nekad

Bio vrtlarstvo i poljoprivreda  napravimo bašte kao nekad1

Knjiga Bašte kao nekad monahinje Atanasije Rašić daje obimno uputstvo kako da se stvori i održava tradicionalno bio vrtlarstvo i organska poljoprivreda, kada i šta sejati, kako sačuvati biljke bez hemije. Zdrava hrana i zemlja.

Opširnije: Bio vrtlarstvo i poljoprivreda – napravimo bašte kao nekad

Organsko semenarstvo u organskoj proizvodnji

ORGANSKO SEMENARSTVO1

Osnovni principi konvencionalnog i organskog semenarstva ne razlikuju se bitno, ali se organsko semenarstvo odlikuje nizom specifičnosti neophodnih da bi proizvodnja semena ispunila ne samo zahteve prema sortnom semenu već i prema organskim proizvodima. U organskoj proizvodnji prepoznaju se sledeće kategorije semena:

Opširnije: Organsko semenarstvo u organskoj proizvodnji

Plodno zemljište u vinogradu

Plodno zemljište u vinogradu1

Za vinovu lozu se obično kaže da nije veliki probirač zemljišta. Ipak, prijem, porast i razvoj kalemova i rodnost vinograda, između ostalog, u velikoj meri zavise od pravilno pripremljenog zemljišta. Pre privođenja zemljišta kulturi vinove loze, treba uraditi agrohemijsku analizu. Uzorku se određuje pH, sadržaj CaCO3, humus, sadržaj N, P i K. Na osnovu rezultata vrši se meliorativno đubrenje zemljišta na kome se želi podići vinograd (humifikacija, popravka pH, korigovanje sadržaja mikro i makro elemenata i sl...).

Opširnije: Plodno zemljište u vinogradu

Simentalci u organskoj proizvodnji

Simentalci u organskoj proizvodnji1

Pri izboru rasa goveda na koje se primenjuju metode organske stočarske proizvodnje, uzima se u obzir sposobnost životinja da se prilagode lokalnim uslovima, njihova vitalnost i otpornost na bolesti tj. da se izbegnu određene bolesti ili zdravstveni problemi koji su tipični za rase koje se koriste u intenzivnoj proizvodnji.

Opširnije: Simentalci u organskoj proizvodnji

Otporne stare sorte jabuke

Otporne stare sorte jabuke1

Stare, autohtone sorte su donori gena koji su odgovorni za specifične osobine: otpornost prema prouzrokovačima bolesti i štetočinama, obojenost, aromu, otpornost prema abiotskim faktorima sredine, skladišne osobine – trajašnost. Shvatanje da su sve stare sorte otporne prema prouzrokovačima bolesti je pogrešno jer i među njima ima osetljivih. Jedan od razloga njihove otpornosti u agronomskom smislu je tehnologija gajenja u tzv. zatravljenim voćnjacima na velikim rastojanjima sadnje na manjim površinama i u višesortnim zasadima. U takvim uslovima patogeni jabuke se slabije razvijaju i imaju manji potencijal.

Opširnije: Otporne stare sorte jabuke

Zemljište i organska poljoprivreda

Zemljište i organska poljoprivreda1

Da bi zemljište dobilo sertifikat za proizvodnju organske hrane, potrebno je da najmanje tri godine ne bude tretirano hemikalijama, već da se priprema upotrebom stajskog, odnosno biološkog i tečnog đubriva. Klimatski faktori opredeljuju tip poljoprivredne proizvodnje i zajedno sa zemljištem čine specifičnost biotopa. Zemljište svojim fizičkim, hemijskim i mikrobiološkim svojstvima stvara uslove za rast i razviće biljaka odnosno za proizvodnju hrane.

Opširnije: Zemljište i organska poljoprivreda

Izbor parcele za organsku proizvodnju lekovitog i aromatičnog bilja

Izbor parcele za organsku proizvodnju lekovitog i aromatičnog bilja1

U organskoj proizvodnji je za svaku parcelu na kojoj se proizvodi lekovito bilje potrebno voditi posebnu dokumentaciju (karton podataka) koja sadrži podatke o plodnosti zemljišta, agrotehničkim merama u predhodnim godinama, s posebnim naglaskom na količine i vrstu primenjenih hemijskih sredstva kod predkultura, eventualno sprovedenim melioracionim merama.

Opširnije: Izbor parcele za organsku proizvodnju lekovitog i aromatičnog bilja

Stres kod voćaka

Stres kod voćaka1

Svako živo biće, pa i biljke koje gajimo, najbolje se osećaju u optimalnim uslovima. Kada su biljke "srećne i zadovoljne" daju nam plodove od kojih živimo. Svako odstupanje od optimuma za biljku predstavlja manji ili veći stres sa kojim ona mora da se izbori.

Opširnije: Stres kod voćaka

Strana 3 od 11

Go to top