fb1

t1

email

Zaštita krompira u organskoj proizvodnji

Zaštita krompira1

Za proizvodnju krompira, kao jednog od najvažnijih poljoprivrednih proizvoda, jedna od najbitnijih agrotehničkih mera je njegova zaštita. U savremenoj proizvodnji, gotovo je nezamislivo uzgajati krompir bez upotrebe insekticida. Svakako, najveća štetočina je krompirova zlatica. To je jedan veoma prilagodljiv insekt koji veoma brzo stvara rezistentne forme prema insekticidima kojima je tretiran.

Opširnije: Zaštita krompira u organskoj proizvodnji

Pogodnost korišćenja morača za izolaciju u organskoj proizvodnji

morača 1

Organska biljna proizvodnja se sve više odvija u njivskim uslovima gde je okružena intezivnom konvencionalnom proizvodnjom u kojoj se masovno koriste sintetička sredstva (mineralna đubriva, pesticidi i drugo). U takvim uslovima može doći do kontaminacije njiva sa organskom proizvodnjom. Jedno od osnovnih polazišta organske proizvodnje je zabrana primene sintetičkih sredstava.

Opširnije: Pogodnost korišćenja morača za izolaciju u organskoj proizvodnji

Buvač korisna biljka u sistemu organske proizvodnje

Buvač1

Buvač je biljna vrsta koja sadrži sastojke sa insekticidnim dejstvom koji nisu štetni za čoveka, toplokrvne životinje i biljke, pa zahvaljujući toj osobini nalazi primenu u organskoj proizvodnji. Jak miris njegovih cvetova odbija mrave, komarce, vaši, muve, stenice i krompirovu zlaticu.

Opširnije: Buvač korisna biljka u sistemu organske proizvodnje

Protiv korova se bori živa zemlja, a ne baštovan s motikom

PROTIV KOROVA1

Mikroorganizmi u kompostu koje smo naneli na ranije protreseno zemljište ploskorezom, aktivno jedu porezano korenje korova i mnogobrojne njihove izdanke. Viša temperatura leja i prisustvo hranljivih rastvora u njima, provociraju još u jesen nicanje semena korova u lejama. Dospevši pod jesenje mrazeve, ovaj korov biva uništen, ne uspevši da se osemeni.

Opširnije: Protiv korova se bori živa zemlja, a ne baštovan s motikom

Kontrola korova u organskoj proizvodnji povrća

kontrolaKorova1

U organskoj proizvodnji povrća kontrola korova započinje već pri izboru parcele, odnosno izborom lokacije. Kvalitetnom osnovnom obradom zemljišta i višekratnom obradom u cilju uništavanja korova pred setvu ili sadnju provocira se njihov rast i vrši se mehaničko uništavanje. Kada je sušni period, potrebno je izvršiti zalivanje kako bi se korovi brže razvili i bili uništeni pre konačne pripreme zemljišta za setvu.

Opširnije: Kontrola korova u organskoj proizvodnji povrća

Biozaštita

BIOZAŠTITA1

Svi smo svesni činjenice da živimo u veoma zagađenoj okolini, tako da smo postali osetljivi i na sam pomen hemijskih preparata za zaštitu biljaka. U organskoj poljoprivredi zabranjeni su svi sintetički peticidi i herbicidi. Već duži niz godina na ceni je "neprskana hrana". Za zaštitu bilja se koriste uglavnom biljni preperati i najčešće se koriste kao preventivna sredstva.

Opširnije: Biozaštita

Biopesticidi u organskoj proizvodnji

Biopesticidi1

Zaštita bilja u organskoj proizvodnji ne predstavlja prostu zamenu pesticida koji se primenjuju u konvencionalnoj poljoprivredi pesticidima koji su dozvoljeni u organskoj. Kontrola organizama koji ugrožavaju prinos u organskoj proizvodnji oslanja se pre svega na otpornost sorti, korisne organizme, plodnost zemljišta, agrotehničke i fizičke mere, rotaciju useva, zdrav reprodukcioni materijal.

Opširnije: Biopesticidi u organskoj proizvodnji

Mere zaštite od štetnih organizama u organskoj proizvodnji povrća

mzos1

U organskoj proizvodnji biljne bolesti, štetočine i korovi u svim usevima i zasadima, suzbijaju se vrlo složenim sistemom postupaka. Od kojih su najvažniji sledeći:

Opširnije: Mere zaštite od štetnih organizama u organskoj proizvodnji povrća

Koji stajnjak treba koristiti za kompostiranje?

stajnjak1

Ovo pitanje se često postavlja, mada je besmisleno: kao da postoji mogućnost izbora. Treba koristiti onaj, koji imamo. Glavno je da je organskog porekla, prema tome, treba ga uvažavati. Najglavnije je da znamo kako s njim da najefikasnije manipulišemo.

Opširnije: Koji stajnjak treba koristiti za kompostiranje?

Šta i kako sa kompostom?

kompost1

Dobijeni kompost, posle kompostiranja, možemo direkno upotrebiti, t.j. unositi ga kao biološki aktivnu supstancu u plastenike, u leje, na njive. Posipamo ga po površini i odmah se ubacuje u aerobni sloj.

Opširnije: Šta i kako sa kompostom?

Strana 8 od 11

Go to top