fb1

t1

email

Prehrambena zavisnost

Prehrambena zavisnost1

Poljoprivreda ne sme biti industrija, trebamo je vratiti vek unazad, a seljaka i zemlju uzajamno vratiti jedno drugome. Na tu temu navode nas različite staze sa raznih polazišta. Većina struke reći će da ekološka proizvodnja ne može prehraniti stanovništvo, da je realno desetak posto takve hrane, prehrambena industrija ima sve labavije kriterijume o hemijskim dodacima hrani i zloupotrebljava nauku, slabo obrazovanje i siromaštvo potrošača dovodi do stagnacije u edukaciji: što to uopšte jeste ekološka ili organska hrana . Nedelotvorne inspekcije, da samo izbace nepropisno deklarisanu hranu, ispraznile bi više od polovine dućanskih polica.

Opširnije: Prehrambena zavisnost

Tanjir pun GM škarta

Tanjir pun GM škarta 1

U „Mekdonaldsu“ tvrde da ne koriste GM sirovine, ali ne garantuju da živina nije hranjena GM sojom. „Monsanto“, lider u proizvodnji semena GMO, donirao seme za poplavljena područja.

Opširnije: Tanjir pun GM škarta

Organik čas na farmi

Organik čas na farmi 1

Na farmi u Čurugu kompanije „Imlek” organizuje „Belo organik školski čas”, na kome se školarci kroz igru i zabavu upoznaju sa načelima organske proizvodnje mleka.

Opširnije: Organik čas na farmi

Evropa kupuje sve organsko

Evropa kupuje sve organsko 1

Naša zemlja nedovoljno koristi potencijale koje nudi proizvodnja sve traženijih prirodnih namirnica.

Organska hrana je najveća izvozna šansa Srbije, jer sve što se proizvede - proda se, pa naša zemlja ne može da podmiri ni domaće, a kamoli potrebe evropskog tržišta za ovom vrstom hrane.

Opširnije: Evropa kupuje sve organsko

Kupaca ima, na rafu nema

Kupaca ima na rafu nema 1

Proizvođači tradicionalne hrane u našoj zemlji i dalje teško plasiraju svoju robu na tržište. Problem nelojalna konkurencija i jeftina, ne tako kvalitetna hrana. Loša naplata.

Proizvođačima domaće prirodne hrane pristup na tržište znatno je otežan. Na plasman robe u velikim trgovinskim lancima ne mogu da računaju zbog nedovoljno kapaciteta, a visoka cena proizvoda dodatno im sužava prostor za prodaju. Međutim, kako sami kažu, kupaca za njihovu visokokvalitetnu robu ima, ali im nelojalna konkurencija pravi probleme.

Opširnije: Kupaca ima, na rafu nema

Od zdrave hrane i zarada bolja

Od zdrave hrane i zarada bolja 1

Organska proizvodnja i te kako može da se isplati poljoprivrednicima u Srbiji, ukazuju stručnjaci. Napušteno zemljište na području zapadne i istočne Srbije idealno za ovakvu proizvodnju.

Opširnije: Od zdrave hrane i zarada bolja

Izbor parcele za organsku proizvodnju lekovitog i aromatičnog bilja

Izbor parcele za organsku proizvodnju lekovitog i aromatičnog bilja1

U organskoj proizvodnji je za svaku parcelu na kojoj se proizvodi lekovito bilje potrebno voditi posebnu dokumentaciju (karton podataka) koja sadrži podatke o plodnosti zemljišta, agrotehničkim merama u predhodnim godinama, s posebnim naglaskom na količine i vrstu primenjenih hemijskih sredstva kod predkultura, eventualno sprovedenim melioracionim merama.

Opširnije: Izbor parcele za organsku proizvodnju lekovitog i aromatičnog bilja

Stres kod voćaka

Stres kod voćaka1

Svako živo biće, pa i biljke koje gajimo, najbolje se osećaju u optimalnim uslovima. Kada su biljke "srećne i zadovoljne" daju nam plodove od kojih živimo. Svako odstupanje od optimuma za biljku predstavlja manji ili veći stres sa kojim ona mora da se izbori.

Opširnije: Stres kod voćaka

"Čovek" - najveća pošast u istoriji Zemlje i života

Crtani film "Čovek" služi da podigne svest i da nas natera da se malo zapitamo šta smo učinili od jedinog mesta koje imamo za život.

Opširnije: "Čovek" - najveća pošast u istoriji Zemlje i života

Negativni efekti navodnjavanja

Negativni efekti navodnjavanja1

Pored mnogih značajnih koristi koje navodnjavanje ima u poljoprivrednoj proizvodnji, navodnjavanje može imati i neželjene posledice, naročito ukoliko se nepravilno primenjuje ili se primenjuje u neodgovarajućim uslovima.

Opširnije: Negativni efekti navodnjavanja

Strana 4 od 15

Go to top