fb1

t1

email

Organsko lekovito i aromatično bilje

Organsko lekovito i aromatično bilje1

Zahvaljujući geografskim, geološkim i geomorfološkim karakteristikama, kao i prirodnim uslovima na prostoru Pčinjskog okruga raste veliki broj različitih biljnih vrsta. U održivom razvoju sektora lekovitog i aromatičnog bilja sigurno najveći značaj ima podsticanje plantažnog gajenja vrsta, bilo sa aspekta tražnje, ili pak sa aspekta zaštite i očuvanja prirode.

Opširnije: Organsko lekovito i aromatično bilje

Lekovita svojstva bergamota i upotreba u organskoj proizvodnji povrća

Lekovita svojstva bergamota1

Bergamot je biljka koja pripada rodu Monarda, i spada u porodicu Laminaceae, poreklom iz Severne Amerike. U našem narodu pored naziva bergamot, biljka se još može naći i pod sledećim imenima: indijska kopriva, metvulja, konjska metvica i sl. Reč je o višegodišnjoj, zeljastoj biljci koja raste u visinu od 30 do 150 cm.

Opširnije: Lekovita svojstva bergamota i upotreba u organskoj proizvodnji povrća

Organika

ORGANIKA1

Sasvim je nepotrebno odvoziti sa njive hiljade tona organike. Treba je tamo i prostreti, kako su radili prvi zemljoradnici na Zemlji, poštujući Zakone Prirode. Oni su sa njiva odnosili klasje, plodove, povrće. A sve ostalo su tu zatrpavali u zemlju. Kod nas je propisano: slamu u stogove, strnjiku – spaliti, lišće od povrća - na među, lišće – na smetlište itd. I sve pod izgovorom lepo za oko, ratom protiv korova i štetočina, a u suštini, sa jedinim ciljem, udaljiti što dalje zemljoradnike od dobijanja povećanih prinosa.

Opširnije: Organika

Plodored u organskoj proizvodnji

Plodored 1Plodored je poseban sistem biljne proizvodnje koga mnogi smatraju temeljom organske proizvodnje. Prema mnogim istraživanjima u svetu došlo se do zaključka da se pravilnim plodoredom može rešiti oko 70 % problema bolesti i štetočina u ratarstvu.

Plodored je sistem prostorne i vremenske smene useva, što omogućava raznolikost vrsta u proizvodnji i uloga mu je višestruka:

Opširnije: Plodored u organskoj proizvodnji

Združivanje useva u organskoj proizvodnji

Združeni usevi 1Združivanje useva u ratarstvu pruža velike mogućnosti kako u pogledu ishrane ljudi, tako i u pogledu ishrane stoke. Gajenjem združenih useva se povećava biološka raznovrsnost useva, a time i efikasnost plodoreda. Kod združivanja useva najvažniji je pravilan izbor useva koji će se združivati. Najvažnije je da u takvoj zajednici vrste odgovaraju jedna drugoj odnosno da ne dođe do negativnih efekata, da jedna vrsta uguši drugu.

Opširnije: Združivanje useva u organskoj proizvodnji

Setva - sadnja ratarskih useva u organskoj poljoprivredi

Setva-sadnja ratarskih useva1

Setvu - sadnju ratarskih useva u organskoj poljoprivredi trebalo bi obavljati upotrebom
semena koje potiče iz organske proizvodnje. Seme mora imati dobre osobine (čistoću, klijavost, apsolutnu i hektolitarsku masu, boju, sjaj, miris, oblik i veličinu) i dobra unutrašnja svojstva (visok genetski potencijal rodnosti, visoku otpornost na nepovoljne uslove sredine). U sebi ne sme sadržati primese, posebno semena korova.

Opširnije: Setva - sadnja ratarskih useva u organskoj poljoprivredi

Ishrana biljaka u organskoj poljoprivredi

Ishrana biljaka 1

Đubrenje u organskoj poljorivredi definiše se kao usmereno snabdevanje zemljišta i pravovremeno obezbeđivanje biljaka hranljivim materijama, vodeći računa o njihovim gubicima. Na taj način prednost se daje đubrenju zemljišta, a ne đubrenju gajenog useva. Pravilnim korišćenjem hraniva uspostavlja se plodnost zemljišta na agronomskom i ekonomski prihvatljivom nivou, što je preduslov za uspešnu organsku proizvodnju.

Opširnije: Ishrana biljaka u organskoj poljoprivredi

Izolacioni pojas u organskoj proizvodnji

IZOLACIONI POJAS1

Eko-koridori predstavljaju agrotehničku meru u organskoj proizvodnji koja obezbeđuje povoljne uslove za rast gajenih biljaka i čuva biodiverzitet. Za ovaj pojas se koriste mešavine jednogodišnjih vrsta ( mirođija, neven, bulka, kadifica, dragoljub, facelija, kamilica, heljda), dvogodišnje i višegodišnje vrste (cvetajući i samonikli lukovi, maslačak, anis, komorač, korijander, hajdučka trava, deteline i dr.).

Opširnije: Izolacioni pojas u organskoj proizvodnji

Objekti za organsko stočarenje

OBJEKTI ZA ORGANSKO STOČARENjE1

Osnovni cilj organskog gazdinstva je samoodrživost što se ostvaruje raznovrsnom proizvodnjom. Od posebnog je značaja da se uravnoteži odnos biljne i stočarske proizvodnje. To znači, da se iz organske proizvodnje obezbedi dovoljno hrane za ishranu domaćih životinja, odnosno da se gajenjem životinja obezbijedi organsko đubrivo.

Opširnije: Objekti za organsko stočarenje

Zasnivanje i obnavljanje organskog ovčarskog stada

ovčarsko stado1

Kada treba formirati i organizovati stado koje će imati sve atribute stada za uzgoj u organskoj proizvodnji, često se, ispravno, zbog nedostatka izbora odgovarajućih životinja iz organske proizvodnje biraju grla iz konvencionalne i uvode u zapat organske proizvodnje. Za sprovođenje ovog postupka potrebna je saglasnost nadležnog inspektora. Ovom prilikom u organsku proizvodnju uvode se jako mlade životinje, tek odlučena jagnjad, starosti do 45 dana, s tim što od momenta uvođenja u zapat kompletan uzgoj zasniva se isključivo na organskom tipu proizvodnje.

Opširnije: Zasnivanje i obnavljanje organskog ovčarskog stada

Strana 7 od 15

Go to top