fb1

t1

email

Osnovni principi i metode organske stočarske proizvodnje

stočarska proizvodnje1

Životinje i njihovi proizvodi moraju biti obeleženi u svim fazama organske proizvodnje.

U organskoj proizvodnji koriste se vitalne vrste i rase životinja koje su adaptirane na lokalne uslove odgajivanja i otporne na bolesti

Opširnije: Osnovni principi i metode organske stočarske proizvodnje

Vrste stajnjaka

vrsteStajnjaka1

Jedno od najstarijih organskih đubriva je stajnjak. Godinama pre pojave mineralnih đubriva stajnjakom je održavana i popravljana plodnost zemljišta. O značaju stajnjaka najbolje svedoče njegove osobine, on je pre svega potpuno đubrivo, jer sadrži sve potrebne elemente za ishranu biljaka. Pored hraniva sadrži prirodne hormone koji stimulišu rast i razvoj biljaka. Pored ishrane useva zahvaljujući visokom sadržaju organske materije, stajnjak održava i povećava opštu plodnost zemljišta popravljajući mu fizičke, hemijske i biološke osobine, što ga čini nezamenljivim organskim đubrivom za sve vidove biljne proizvodnje.

Opširnije: Vrste stajnjaka

Organska vina

Organska vina1

Kako se procenjuje, u svetu posluje oko 2.000 organskih vinarija, od kojih je gotovo devet stotina u Francuskoj. Najveće površine organskih vinograda su u Italiji - oko 45.000 ha (45 % na Siciliji), potom u Španiji (21.000 ha) i Francuskoj (10.000 ha).

Opširnije: Organska vina

Mogućnost zamene konvencionalne proizvodnje grožđa organskom proizvodnjom

Mogućnost zamene konvencionalne1

Postoji niz mera i postupaka koji se mogu preduzeti u tom cilju i koji mogu obezbediti da se proizvedu zdraviji proizvodi, a da se pri tome očuva zdravija životna sredina. Sve mere bi se mogle podeliti na mere pre podizanja vinograda, u toku podizanja vinograda i mere u rodnim vinogradima.

Opširnije: Mogućnost zamene konvencionalne proizvodnje grožđa organskom proizvodnjom

Organska proizvodnja grožđa

Organska proizvodnja grožđa1

Organska proizvodnja u vinogradarstvu datira iz sedamdesetih godina prošlog veka. Njene osnovne principe i standarde postavili su proizvođači vina iz Nemačke, Francuske i Švajcarske. Danas je prisutna u skoro svim evropskim, pre svega mediteranskim zemljama.

Opširnije: Organska proizvodnja grožđa

Organsko semenarstvo

Organsko semenarstvo1

Kvalitetan semenski i sadni materijal jedan je od osnovni uslova za uspešnu biljnu proizvodnju. To se podjednako odnosi kako na konvencionalnu tako i na organsku proizvodnju. Osnovni principi konvencionalnog i organskog semenarstva ne razlikuju se bitno, ali se organsko semenarstvo odlikuje nizom specifičnosti neophodnih da bi proizvodnja semena ispunila ne samo zahteve prema sortnom semenu, nego i prema organskim proizvodima.

Opširnije: Organsko semenarstvo

Organska proizvodnja jabuke

op JABUKE1

Organska proizvodnja se zasniva na veoma finim, i za prirodnu sredinu i čovekovo zdravlje veoma korisnim principima. Međutim, još uvek u organskoj proizvodnji voća, a naročito jabuke, nije moguće ispuniti neke osnovne principe organske proizvodnje.

Opširnije: Organska proizvodnja jabuke

Aronija trend organske proizvodnje

ARONIJA TREND OP1

Aronija je biljka koja lako raste u različitim zemljištima. Aronia melanocarpa L. je poreklom sa istoka Severne Amerike, a postala je popularna u istočnoj Evropi i Rusiji. Aronija je iz roda Ruža (Rosaceae family) i obuhvata 2 vrste izvornih severnoameričkih žbunova:

Opširnije: Aronija trend organske proizvodnje

Zasnivanje zasada organske jagode

Zasnivanje zasada organske jagode1

Pri zasnivanju zasada jagode veoma je bitno izabrati pravu parcelu, dobar sadni materijal i pravilno izvršiti pripremu zemljišta. Uslovi za dobar uzgoj jagode su potpuna izloženost suncu, dobra provetrenost, obezbeđenost dovoljne količine vlage i zaštita od niskih temperatura i prolećnih mrazeva.

Opširnije: Zasnivanje zasada organske jagode

Zaštita jabuke u organskoj proizvodnji

Zastita jabuke1

Principi organske proizvodnje nalažu uspostavljanje posebenog agroekosistema, tj odgovarajućeg odnosa između korisnih i štetnih organizama. Pravljenjem posebnog okruženja u voćnjaku ostvaruju se uslovi za naseljavanje korisnih organizama i pogodni uslovi za biološku kontrolu štetočina.

Opširnije: Zaštita jabuke u organskoj proizvodnji

Strana 8 od 15

Go to top